cssd-ngo.org
DY RREZIQE PËR AMERIKANËT NË BALLKAN
Nga Selim Ibraimi - (CSSD) Dhjetë bilionë dollarë investime direkte dhe kredi nga Republika Populllore e Kinës (RPK), 30 bilionë dollarë linjë e hapur nga paketa kineze për Ballkanin dhe Evropën Qendrore konsiderohen si një ndër shumat më të mëdha të investimeve në kontinentin euro...