cscd.org.mk
Тркалезна маса на тема: „Безбедно користење и заштита на приватноста на интернет“.
Здружението Центар за одржлив развој на заедницата организира на 5 октомври 2016, во хотел „Леон“, Дебар, Тркалезна маса на тема: „Безбедно користење и заштита на приватноста на интернет“. Здруже…