csc-bs.cat
Què hem fet els darrers anys?
Hem signat l’acord de modificació de la jornada laboral (dissabtes festa – sí, també són nostres – i reducció de les hores efectives de treball) Hem signat el pacte d’igualtat efe…