csc-bs.cat
Aquest 1 de maig, tornem-nos a fer sentir!
La lluita per un país lliure només es pot entendre si va estretament lligada a la reivindicació d’una societat realment justa i amb més drets socials. I a la vegada, la gent treballadora dels Païso…