csc-bs.cat
El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF
La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan e…