csc-bs.cat
El sindicalisme, eina imprescindible per defensar els nostres drets
“La mata de jonc té una força que, si tota la mata lligueu ben fort amb una corda, i tota la voleu arrencar ensems, us dic que deu homes, per molt que estirin, no l’arrencaran, encara que alguns mé…