csc-bs.cat
Escollit el nou Secretariat de la Secció sindical de la CSC al Grup Banc Sabadell
L’Assemblea aprovà per unanimitat l’informe de gestió | El pla estratègic per als pròxims 4 anys va ser aprovat tot incorporant propostes de l’afiliació | La candidatura al Secret…