csc-bs.cat
“Clàusula sòl hipoteques empleat” Resum reunió 19 de Maig 2015
El Banc planteja deixar de formalitzar préstecs en les noves condicions pactades el 2013, i des d’ara aplicar el que hi havia establert fins aleshores: Euribor -0,50 punts sense clàusula sòl …