crocmoney.com
Nhận biết dài bao quy đầu
Dài bao quy đầu nếu kéo dài không được điều trị sẽ gây cảm giác cấm cẳn vì mỗi khi vệ sinh tốn nhiều thời gian , khi giao tế dục tình cảm thấy khó khăn , hoặc để lâu các chất bẩn tích trữ lại có khả năng gây viêm nhiễm bao quy đầuRead More