crnamatizemla.com
Urednik Kruno Lokotar o romanu
KAKO SMO RADILI ČRNU MATER ZEMLU Ne znam otkada, zabora…