crnamatizemla.com
O nastanku romana
Ovo nije uputa za čitanje romana. Ni uputa za pisanje proze. Niti mislim da bih o tome imao što važno za reći. Ovo je naprosto nekoliko crtica i promišljanja za one koje možda zanima kako je roman ...