crnamatizemla.com
Izbačeni dijelovi
Pisanje je brisanje, kažu. I to onaj najbolniji dio, ka…