cridaperlleida.cat
La Xarxa de Biblioteques municipals: un dèficit vergonyant
Les biblioteques són espais de cultura, de socialització, d’estudi, transversalització i divulgació del coneixement indispensables per a qualsevol població.