cridaperlleida.cat
Secretaria i Intervenció donen la raó a la Crida sobre les irregularitats del CNC
Consideren que les irregularitats detectades per la Crida mereixen la resolució del contracte per incompliment de la contractista, La Llotja S.A..