cridaperlleida.cat
La Crida fa públic el recurs contra la pròrroga d'ILNET pel servei de recollida de residus
La Crida sosté que aquesta modificació del contracte amb ILNET infringeix el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que diu que les pròrrogues han de ser de dos anys i no de sis, i la Llei de Contractes Públics.