cridaperlleida.cat
La licitació de la Llotja es va fer sense estudis de viabilitat econòmica
Sobre el model de gestió de la Llotja, l’informe posa en dubte que es tingués en compte la fórmula «més sostenible i beneficiosa per l’interès públic».