cridaperlleida.cat
25N: Les polítiques de la vacuïtat - Crida per Lleida
Membres del govern, creuen que les dones que han patit violència masclista estaran protegides i ateses perquè vostès subscriuen un manifest?