creator.no
Workshop om Bioluminescence
Utforsking og læring; Photobacterium phosphoreum eller Vibrio phosphoreum er en Gram-negativ bioluminescerende bakterie som lever i symbiose med marine organismer. Det kan avgi blåttgrønt lys (490 nm) på grunn av en kjemisk reaksjon mellom FMN, luciferin og molekylært oksygen katalysert av et enzym kalt luciferase. Vi vil arbeide for å skaffe noen av disse bakteriekulturene