corunamagazine.com
Álbum da Ciencia, a wikipedia da excelencia científica galega
GUILLERMO PARDO / O Álbum da Ciencia é como o Panteón de Galegos Ilustres, pero vencellado ao eido científico. Trátase dun dicionario histórico no que o Consello da Cultura Galega compilou arredor de 300 biografías de nacidos e non nacidos en Galicia que fixeron aportacións fundamentais no ámbito científico galego. Presentado