cornflour.co.il
ברוכים הבאים לקמח תירס
תירס הוא צמח ממשפחת הדגניים שמקורו במרכז אמריקה, שם נאכל במגוון צורות במשך מאות שנים והופץ לכל העולם עם גילוי יבשת אמריקה במאה ה-15. תירס הוא הגידול הנפוץ ביותר בעולם ואחריו חיטה ואורז. צמח התירס הוא חד-שנתי ומגיע לגובה של כ-2.5 מטר.התירס