coreenergeticspolska.com
Zdejmij swoją maskę
Ala Konopko – Ulanecki i Ela Szczygielski – Carl, przyjechały pokazać, jak można pracować z ciałem, wyzwalać swoje emocje i jaki ma to wpływ na dalsze życie człowieka. Agata Jakuszko – Sobocka, która współorganizowała warsztaty w Lublinie, brała w nich udział kilka lat temu w Londynie. Była zachwycona. – Wiele zmieniły w moim życiu – podkreśla. – Dlatego ja wiem,