coreenergeticspolska.com
RODZIC - DZIECKO – świadomość ciała w budowaniu zdrowej więzi.
Resie Bessems and Gees Boseker Artykuł opublikowany w holenderskim magazynie ‘Vroeg’ w 2017 Rodzic-dziecko: interaktywny ruch-zabawa ( OKI-B) to metoda, która konstruuje więź. Problematycznie utworzone więzi mogą drastycznie i w bardzo negatywny sposób wpłynąć na rodzinę powodując szereg różnych zaburzeń zachowania. The Parent-child interactive movement-play (OKI-B) powstała, aby pomóc takim właśnie rodzinom. Jest to krótkotrwała terapia małych dzieci, u