converse.hr
ŽENE MJENJAJU DEFINICJU RIJEČI ŽENA U NOVOJ CONVERSE KAMPANJI - Converse Croatia
Nova Converse kampanja nadovezuje se na prethodnu Sve Priče su Istinite, ovoga puta slaveći ženu i promovirajući moć ljubavi, snagu, jedinstvo i zajednicu. Nositelji kampanje su moćne, mlade žene: Millie Bobbi Brown, Stephanie Kurlov, Kin Iunkuan, Kasia Gola, Naomi Preizler. …