contohresume.com
Contoh Resume Pembantu Meteorologi
Ahli meteorologi juga dikenali sebagai pengkaji cuaca atau peramal cuaca yang membuat kajian tentang cuaca. Meraka yang bekerja didalam jurusan ini membekalkan maklumat terkini tentang butiran mini…