contohresume.com
Contoh Resume Pegawai Khidmat Pelanggan
Resume pegawai khidmat pelanggan harus dipersembahkan dengan maklumat yang ringkas,padat dan jelas bagi jawatan yang diiklankan. Bagi meraka yang bakal menempoh sesi temuduga pegawai khidmat pelan…