contaoxoayvan.com
Lòng Còn Gửi Áng Mây Hàng
Làn-điệu (“aria”) Vi Ravviso, O Luoghi Ameni, trích hồi thứ nhất vở “opera” La Sonnambula «Mộng-Trung Thiếu-Nữ» của Vincenzo Bellini. Mây Hàng: mây ở núi Thái-Hàng (太行山 Tàiháng Shān), điển-cố chỉ …