contaoxoayvan.com
Dạ-Hương Thiên-Lý
Ca-khúc “Memory” (mà nhiều người hay nhớ nhầm là “Memories”) trích từ vở nhạc-kịch đại-chúng CATS của Andrew Lloyd Webber. Tuy vở “CATS” được tiếng là phổ một tậ…