contaoxoayvan.com
Lịch chiếu trên SGN 51.3 Houston
Lịch chiếu chương-trình Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý trên SGN 51.3 Houston và livestream trên saigonnetwork.tv sẽ đổi thành từ 7 đến 8 giờ (Central Standard Time) tối thứ Năm hàng tuần, thay vì từ 8 đến 9 giờ…