contaoxoayvan.com
Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý – 12 – Ai Cần Chữ Hán: Niềm Tự-Hào Hậu-Đại-Ngu 4
Việt-tộc, Miên-tộc và Môn-tộc: Việt-ngữ nằm trong nhóm Mon-Khmer. Khmer là Miên, mà Mon là ai? Mán, Man, Mân, Miến, Miên, Môn, Mon: nên nhớ trong tiếng Mường, chữ «người» đọc là “mõl”. Đồng-thời ch…