contaoxoayvan.com
Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý – 11 – Ai Cần Chữ Hán: Niềm Tự-Hào Hậu-Đại-Ngu 3
Một gạch nối chạy từ Đông-Nam-Á sang đến thành-phố Isfahan của Iran; một người gốc Do-Thái mẹ cha đổi đạo lại hình như vô-tình đi tạo chữ cho một dân-tộc có tên gọi tương-đương với nòi giống của ch…