contaoxoayvan.com
Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý – 10 – Ai Cần Chữ Hán: Niềm Tự-Hào Hậu-Đại-Ngu 2
Nước Việt ngày xưa ở Chiết-Giang, liệu có dính gì đến nước Việt-Nam của chúng ta ngày nay không? Chưa ai biết được. Ngôn-ngữ của nước Việt cổ ấy chỉ còn giữ lại có một bài duy nhất, “Việt-Nhân-Ca”,…