constractos.com
Google chọn Haravan, Elsa trong chương trình đào tạo giúp phát triển công ty - Hệ thống tin tức AFC HCM
[ad_1] Ngày 23/11/2016, Google đã đưa ra thông báo chính thức trên website trong việc lựa chọn Haravan – công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ kinh doanh – được tham dự khóa đào tạo đặc biệt của Google. Ngoài Haravan, Elsa Speak – chương trình học ngoạiRead More