constractos.com
Chi phí khám phụ khoa tổng quát 2018
Khám phụ khoa tổng quát là việc cần làm, nên được thực hiện định kỳ ít ra 1 lần/năm. Đặc biệt, chị em trước khi lập gia đình thì khám phụ khoa tổng quát là hết sức cần thiết. Nhiều bạn nữ lo âu rằng: chi phí khám phụ khoa tổng quát và chưa biết khám phụ khoa tổng quát gồm khám các gì?