connie-hk.com
[旺角] 烏龍燒 ‧ 自己燒自己調味的「烏龍燒」串燒店
與他都係'無飯夫婦',所以每日放工後搵地方食飯係一件幾煩惱既事,通常搵邊間餐廳食飯都係小妹做開,因為小妹太難服侍了,又要岩我口味,最好係未食過,菜式有新意同特別就最好,所以鎖定地點後就不停來回開飯網搵餐廳! 初時望到旺角新食店「烏龍燒」仲誤以為係食「烏龍麵」的,後來望到相片先知係食串燒的,見到食評所講的中式糖水沙冰、餐蛋串串同菜甫玉子燒都夠晒特別和吸引,一於去試試。 店內的設計係開放式的,沒有設置開門位,這樣空氣會比較流通,衣服也不會吸盡了燒烤的味道,但冷氣不夠會有點焗就係;每個坐位打開蓋後都可讓客人擺放隨身物品。 (不過當晚落大雨就不停有雨水飛入黎)
糖小妹搵食軼事