connie-hk.com
[太古] L’Éclair de Génie ‧ 閃電泡芙之魔力
如果問你「點解會有閃電泡芙之稱?」你會知道嗎?...據說係因為太好食,法國人可以閃電咁一條接一條迅速食晒,就有左閃電泡芙之稱,聽落都幾盞鬼!專門店至今在全球(日本、米蘭、俄羅斯)多達20間,不能睇少其受歡迎的程度。 原文網址: http://connie-hk.com/leclair-de-genie 對於風摩一時既閃電泡芙,小妹只覺得佢既外觀很美,每次經過專門店都只係望兩望滿足眼簾就閃人,深怕佢會係好甜好甜得個靚字。不過男人見我成日得個望字,就話如果唔岩食最多佢包底,終於有得試下喇! 是晚去開太古城中心可以順便食埋,太古城分店最好既係有得坐,可以慢慢食慢慢影,岩晒小妹!(始終怕拎到返歸會走晒樣)
糖小妹搵食軼事