connie-hk.com
[葵芳] Izumi Curry ‧ 人氣大熱,超療瘉系蛋黃哥(梳乎蛋) 主題餐廳 | 人流暫時未算很多,用餐時間90分鐘,要潮聖要快嚕~(已結業)
早排知道觀塘APM的開左間期間限定的蛋黃哥的主題餐廳,心知一定會好多人,地點又較遠,所以都無諗住去潮聖。到近來原來專食咖哩的Izumi
糖小妹搵食軼事