concello.betanzos.es
Técnico de orientador laboral contratación temporal
ANUNCIO Selección dun/ha técnico/a de orientador/a laboral mediante contratación temporal. PUBLICACIÓNS Puntuacións fase de concurso: VER PUNTUACIÓNS Proba test, plantilla de respostas correctas e anuncio: VER Reclamacións fase oposición, proposta da persoa candidata e lista de reserva: VER Reclamacións. Proposta de persoa candidata para a formalización do contrato. Persoa