concello.betanzos.es
Selección temporal dun patrón de tráfico interior para a lancha municipal Diana Cazadora - Concello de Betanzos
07-03-2018 Bases da convocatoria para a selección temporal dun patrón de tráfico interior para a lancha municipal Diana Cazadora. VER BASES 15-03-2018 Rectificación de bases conducción lancha municipal e novo prazo de presentación de instancias. VER RECTIFICACIÓN BASES 05-04-2018 Listaxe provisi ...