concello.betanzos.es
Programa de Autonomía e Competencias Persoais e Sociais - Concello de Betanzos
O Concello de Betanzos está a desenvolver o Programa de Autonomía e Competencias Persoais e Sociais, cofinanciado pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, dentro do Obxectivo temático de promoción da igualdade, a saúde e a inclusión social, para dotar de competenc ...