concello.betanzos.es
Oferta pública de adquisición, mediante compra, de inmobles situados nos núcleos históricos dos concellos - Concello de Betanzos
08-.04-19 RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2019 pola que se acorda realizar unha oferta pública de adquisición, mediante compra, de inmobles situados nos núcleos históricos dos concellos de Ferrol, Betanzos, Ribadavia, Ourense e Tui, para a construción de edificios de vivendas ou para a súa rehabilit ...