concello.betanzos.es
Matrícula escola infantil municipal "Santiago de la Fuente" Curso 2018/2019
18-05-2018 Listaxe provisional de admitidos/as e lista de espera. VER31-05-2018 Listaxe definitiva de admitidos/as e lista de espera: VER