concello.betanzos.es
Convocatoria para a cobertura dunha praza de profesor de percusión do conservatorio municipal de música do concello de Betanzos. - Concello de Betanzos
12-11-2019 Bases. VER 22-11-2019 Corrección de erro nas bases. VER