concello.betanzos.es
Convocatoria de bolsas de estudos universitarios e/ou artísticos equivalentes para o curso académico 2018/2019. - Concello de Betanzos
21-12-2018 Bases. VER 09-04-19 Listaxe provisional bolsas de estudo universitarias. VER 09-08-19 Listaxe definitivo bolsas de estudo universitarias. VER