concello.betanzos.es
Contratación temporal de conductores e peóns de limpeza para a realización de servizos mínimos municipais (PIL 2018) - Concello de Betanzos
11-06-2018 Aprobación bases PIL 2018. VER 11-06-2018 Anexo I. Modelo de instancia. VER 26-06-2018 Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as. VER 05-07-2018 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as. Data da proba e nomeamento do tribunal cualificador. VER 10-07-2018 Valoración de méritos e data e lugar do exercicio da fase oposición. VER 11-07-2018 Fase de oposición. Puntuación total. VER 12-07-2018 Fase …