comtalks.com
Retro Pazarlama
Değişen ve gelişen pazar ortamı,ürün çeşitliliği,artan rekabet şartları gibi etkenler günümüzde çeşitli pazarlama yöntemlerini neredeyse zorunlu kılmıştır. Reklam gibi çeşitli pazarlama yöntemlerinin yapılmasındaki temel yapı taşlarını incelediğimizde karşımıza bilgilendirmek,kurumsal kimliğin pazar ve müşteriler üzerindeki etkisini devam ettirme veya hizmete olan eğilimini arttırmak çıkıyor. Genel bir başlık altına almak istersek yapılan tüm reklamlar doğrudan satışı ve …