comtalks.com
İnternet Reklamları Bütçe - İnternette Reklam Rehberi Kitabı
Bu bölümde ne öğreneceğim? Bütçelendirme stratejileri. Hedef kitle ve bütçe ilişkisi. Bütçelendirmenin üç altın kuralı. Bütçe kontrolü. Genellikle, orta ölçekli bir işletmenin reklam bütçesi satış ve pazarlama bütçesinin bir alt kalemi olarak yer alır. Reklamlar satış ve pazarlama çalışmalarının bir parçasıdır. Bu sebepten reklama yapılan yatırım şirketin büyümesi için gerekli yatırım olarak sayılır. Reklam bütçesini …