comtalks.com
Müşteriye Odaklanmak - comTalks
Sunulan bir ürün ya da hizmetin tüketicisini günümüzde böyle tanımlıyoruz, dolayısıyla hepimiz birer müşteriyiz ve en az onlarca markanın müşterisi ve bir o kadar da müşteri zincirinin son halkasıyız. (Bu gülleri ekende kazanır, toplayan da.) Şirketlerimiz de bir ürün veya hizmet ortaya koymak için çok çalışıyoruz, koşturuyoruz, bu koşturma bize aslolanı, müşteriyi unutturuyor, kim için …