comtalks.com
İçgörü Elde Etmek - comTalks
İstanbul’un değer kelimesi ile ilgili yazılara gelen yorumlar çok güzeldi. “Değer Kelimesi”nin yanında benim sonraki yazılarda bahsetmek istediğim bir de “insight gaining” kavramı var. “İçgörü elde etmek” diye çevirebiliriz sanırım dilimize. İçgörü ile ilgili bir tanım yapmak gerekirse; bir marka hakkında kapsamlıca araştırma yaparak, o marka ile ilgili yeni bir düşünce, bir gerçek, farkedilmemiş bir …