comtalks.com
Bilginin Yayılımı ve Sosyal Medya - comTalks
Bilginin yayılım hızında en büyük etkenin iletişim kanalı olduğunu düşünüyorum. Burada “bilgi“ derken bir “yenilik”ten söz ettiğimizi düşünelim. Eskiden bir yeniliği gazetelerden, dergilerden öğrenirdik. Fakat gazeteler bize birgün önceki haberleri verirler, yani eski habreler, eski bilgiler! Dergiler ise haftalık veya aylık olduğu için zaten eski haberleri iletirdi. Yani bir yenilikten haberdar olma süremiz günlerle belirleniyordu. …