commandline.blog.hu
java keystore jelszó
Generáltam egy java keystore-t, benne egy kulcspárral:keytool -genkey -noprompt -alias mydomain -keyalg RSA -keystore test_keystore.jks -keysize 2048 -dname CN=commandline.blog.hu, C=HU -storepass 123456 -keypass jelszoA keystore jelszava 123456 a kulcspáré jelszo.Brute forceElég…